Commissies

Onder de hoofdbutton commissies vindt u de verschillende commissies die ervoor zorg dragen
dat alles bij het gezelligheidskoor de Aladna's in goede banen geleid wordt.